Daphne Koster-Patiwael – Fysio de Werf – Zaandam

Daphne Koster-Patiwael

Daphne Koster-Patiwael

Het lichaam zegt altijd wat de mond soms niet kan zeggen 

Mijn naam is Daphne Koster, ik ben in 1999 afgestuurd als algemeen fysiotherapeute. Gedurende mijn opleiding ontdekte ik al snel dat een puur mechanische kijk op lichamelijke klachten vaak tekortschiet. Door eerst ervaring op te doen in een verpleeghuis en een revalidatiecentrum leerde ik dat mijn passie toch vooral ligt in het begeleiden van mensen in hun eigen omgeving, met hun individuele bagage, leefsituatie, wensen en uitdagingen. De specialisatie psychosomatiek (vrij vertaald: de wisselwerking tussen lichaam en geest) was toen een logische keuze.

In de jaren die volgden heb ik mij steeds verder in deze richting verdiept en is mijn ‘gereedschapskist’  uitgebreid met interventies gericht op het optimaliseren van de voorwaarden voor lichamelijk herstel. Hierbij valt te denken aan kennis van chronische klachten en de rol van de hersenen hierbij. Ook vind ik het belangrijk om iemand zelf zoveel mogelijk kennis te geven omtrent eigen klachten en wat het lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen herstellen. Ter ondersteuning kunnen bijv. dry needling, TENS, slaaptherapie en biofeedback worden ingezet en vind ik ook de samenwerking met orthopedisch gespecialiseerde collega’s zoals manueel therapeuten een waardevolle toevoeging.

Terug naar overzicht