Begeleiding bij aanhoudende (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat.

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie


Psychosomatische fysiotherapie is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie.
De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressgerelateerde klachten, onbegrepen pijnklachten en a- specifieke chronische klachten. Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd. Psychosomatisch fysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een drie- jarige post HBO opleiding gevolgd, gericht op het behandelen van psychosomatische klachten.
Dit zijn lichamelijke klachten welke verband houden met de verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in samenhang met de omgeving.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en verstoring tussen belasting en belastbaarheid is aanvankelijk niet zo duidelijk. De te hoge belasting kan zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal niveau liggen. De lichamelijke signalen worden dikwijls genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.
Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Hoe zien psychosomatische klachten eruit?

Dit kunnen lichamelijke klachten zijn zoals:

Dit kunnen psychische klachten zijn zoals:

Kortom u bent ……. uit balans
Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder u leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek worden gezamenlijk de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn:

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en anderen disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Dit wordt met u besproken.