Vergoedingen – Fysio de Werf – Zaandam

Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoedingen
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk in de polisvoorwaarden of vraag uw verzekering of u verzekerd bent voor fysiotherapie

Overeenkomsten
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Chronische lijst van aandoeningen
Bepaalde aandoeningen komen vanaf de 21e behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandeling komen voor rekening van de aanvullende verzekering of de patiënt zelf. Behalve bij artrose van de knie/heup, COPD en claudicatio behandelingen. Deze worden direct vergoed vanuit de basisverzekering.
Een aantal verzekeraars dekt bij een chronische indicatie wel de eerste 20 behandelingen. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeraar.
De lijst voor chronische aandoeningen vindt u via deze link:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2019-10-31#Bijlage1

Kinderen
Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen van fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Daarna worden er maximaal 9 extra behandelingen vergoed. In totaal gaat het dus om 18 behandelingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen met een chronische aandoening.